Your browser does not support JavaScript!

會長及報名資訊

103學年度第1學期 社團社長及報名資訊

社團名稱 社長
職能證照社  
跆拳道社  
劍道社  
羽球社  
桌球社  
排球社  
競技啦啦隊社  
壘球社  
飛盤社  
籃球社  
游泳社  
足球社  
撞球社  
熱音社  
舞桐古箏社  
管樂社  
熱門舞蹈社  
漫謎社  
弦之苑吉他社  
嘻哈文化社  
進階美容社  
國標舞社  
中東肚皮舞社  
鋼琴社  
善辯社  
愛烏.吉烏-烏克麗麗  
魔術氣球創意社  
拾肆原社  
岳納珊童軍社